Intézményünk

 

 

Az intézmény rövid története

A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2013. szeptember 1. nappal jött létre, amikor a pedagógiai szakszolgálatok működéséről szóló 15/2013 (II.26) EMMI rendelet teljesen új szervezeti alapra helyezte a szakszolgálati feladatokat ellátó intézményeket. Ettől az időponttól kezdődően a megyében egy pedagógiai szakszolgálati intézményben egyesültek az addig különböző fenntartatásban és szervezeti formában működő szakértői bizottságok, nevelési tanácsadók, beszédjavító intézetek és egyéb szakszolgálati feladatot ellátó intézmények. Az új intézményi struktúra elsődleges célja az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, valamint a protokollok által meghatározott, egységes szemléletű és szakmai tartalmú diagnosztikai és terápiás munka megszervezése.

 

Intézmény alapfeladatai, sajátosságai

A Nemzeti Köznevelési Törvény 18. § (2) bekezdése az alábbiak szerint nevesíti a pedagógiai szakszolgálati feladatokat, melyek a szülők és a pedagógus nevelőmunkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását hivatottak segíteni.

           →    gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,

               fejlesztő nevelés,

               szakértői bizottsági tevékenység

               nevelési tanácsadás

               logopédiai ellátás

               továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

               konduktív pedagógiai ellátás

               gyógytestnevelés

               iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinációja

               kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának koordinációja

A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szervezeti felépítését tekintve székhelyintézményből, egy megyei és egy szakosított tagintézményből, és 11 tankerületi tagintézményből épül fel. Feladatainkat összesen 25 intézményi, tagintézményi telephelyen látjuk el. 

Intézményünk szervezeti egységei közötti feladatmegosztást a következő ábra szemlélteti:

 


 

A megyei szakértői bizottsági tevékenységet a székhelyintézmény (Kecskemét) és a megyei illetékességű tagintézmény (Bácskai Szakértői Bizottság, Baja) egymással területi megosztásban látja el. Bács-Kiskun megye méretéből, településszerkezetéből, népesség számából adódóan korábban is két megyei szintű szakértői bizottságot működtetett.

Intézményünk további sajátossága, hogy Kiskunhalason szakosított, konduktív pedagógiai tagintézménnyel rendelkezik, amely az egész megye területén végzi tevékenységét.

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatot a székhelyintézmény szervezi, az egész megyét lefedő ellátási körzettel.

A tankerületi tagintézmények a megyei szakértői bizottsági, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatok kivételével az összes szakszolgálati feladatot ellátják a saját illetékességi területükön.

 

Szakembereink többsége magasan képzett, több diplomával, további szakképesítéssel, illetve pedagógus szakvizsgával is rendelkezik. Rendkívül nagy értéket képvisel az a sokrétű, korszerű elméleti- és gyakorlati tudás, szakmai tapasztalat, amely itt felhalmozódott.

Pedagógiai szakszolgálati intézményünkben megalakultak a szakfeladatoknak megfelelő megyei szakmai munkaközösségek, melyek aktívan részt vesznek az intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében.

Sikerként könyvelhetjük el a hatékony, innovatív intézményi együttműködések kialakítását vezetői, szakmai szinten egyaránt, melynek eredményeként új szervezeti tudás jön létre.